Семинар 

Какво представлява Свещената геометрия и как да я приложим в нашето ежедневие?

 

  • Платоновите тела - азбуката на свещената геометрия.

  • Какво представлява геопатогенната зона и как можем да я неутрализираме, за да избегнем вредните й влияния върху нашето здраве?

  • Как да се предпазим от силните електромагнитни излъчвания на електроуредите в дома и офиса – компютър, телевизор, рутер, електрически уреди, антени на мобилни оператори и много други? 

  • Какво представлява оргонитът, как можем да го използваме?

  • Терапии с уреди, представляващи фигури от свещената геометрия или изработени в такива пропорции.

Венцислав Маринов

 

Венцислав Маринов е роден в Габрово. През последните 24 години живее и работи в Гърция. Там открива знанието за Свещената геометрия и нейното присъствие навсякъде в нашия живот. Преди повече от 10 години започва да изработва различни уреди, фигури и медальони,  свързани със Свещената геометрия, които имат хармонизиращо действие върху нас, както и силен лечебен ефект.

 

Той е един от малкото хора в Европа и у нас, които започват да въвеждат и използват  фигури от Свещената геометрия (додекаедър и меркаба)  с цел терапия, като лечебният ефект от въздействието е измерен с биорезонансна апаратура. Единствен у нас съчетава тела от Свещената геометрия с оргонит.

 Завършил е няколко курса по терапевтична квантова радиестезия при един от най-добрите радиестезисти Леонард  Стефаняк, като единствен получава правото да води курсове и да обучава хора  по този вид радиестезия в България. Този метод  до момента е непознат у нас.

Има участия в множество семинари и лекции, както и национални телевизии, публикации в гръцката и в българската преса. Участва и подпомага дейността на организации, целящи запазването и предаването на българските народни и духовни ценности и традиции, подкрепя инициативи с цел опазване и изчистване на Майката Земя

Венцислав Маринов ще говори и демонстрира сакралната геомерия на 24 юли от 11,30 ч. 

Последвайте в Интернет

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Социальные Иконка