Тук може да се запознете с различните видове събития по тематика и функционалност,

които ще се състоят на Фестивал "Морски изгреви"

Показать больше

Със съдействието на:

Изложба-базар

Произведения имащи отношение към обхвата на фестивала – изкуство, духовност, здраве и красота, а така също всичко, което е свързано с природата, балансирания начин на живот, здравословно хранене.