Тук може да се запознете с различните видове събития по тематика и функционалност,

които ще се състоят на Фестивал "Морски изгреви"

Показать больше

Със съдействието на:

Изкуства - Концерти

Музикално-сценични концерти и аудио-визуални инсталации.