Тук може да се запознете с различните видове събития по тематика и функционалност,

които ще се състоят на Фестивал "Морски изгреви"

Показать больше

Със съдействието на:

Духовност, здраве-Посрещаме слънцето

Всяка сутрин посрещаме изгрева на слънцето и практикуваме слънцехранене с кратко въвеждане в метода от различни участници водещи духовни беседи.