Семинар - "От „Какво ще кажат другите" до „Какво избирам аз"

 

С какво се отличаваме ние – българите?

Какво ще кажат другите?

От какво се страхувам и как се справям с това?

На какво се дължат болестите? Какво ни казват?

Какво се случва с мъжкото и женското днес?

Какво означава духовна интелигентност и какъв е смисълът на живота ми?

Какво е духовна революция? Усещате ли я?

Какво означава да сме пораснали деца?

Кои са истинските неща в живота ми?

Какво правя всеки ден за любовта, човечеството, планетата, неосъзнатите?

Накъде отиваме?

Какво искам да кажа аз на другите?
Какво избирам аз?

 

Мадлен Алгафари

За България, психотерапията доби популярност от най-красивото си лице и най-сладкодумният си представител - Мадлен Алгафари.

 

През изминалите години на прехода, когато животът промени коренно своя облик, имахме и продължаваме да имаме нужда от насърчаващи и точни думи, които да направят анализ на плаващите пясъци, в които затъвахме и все още усещаме под нозете си. Осъзнаването, че отговорите и въпросите се крият вътре в нас, идва със себепознанието, към което Мадлен Алгафари умело ни насочва.

 

Дълбоките си познания тя придобива в дълги години обучение в областта на психологията и психотерапията, първоначално в Софийския университет завършвайки като първенец на випуска, последвано от международни специализации в Германия и Швейцария, както и множество други специализации у нас. 

Многостранната личност на Мадлен Алгафари едновременно се изявява в различни области. Освен в психологията и режисурата, тя е преводач на специализирана литература, владееща френски, италиански, руски, английски езици и самата е писател. Вече е издала над 10 книги с поезия и проза, и преводи на други 12 книги. Многобройни са изявите й в телевизията, където освен това е работила като редактор и като водещ.  

Мадлен Алгафари ще проведе семинар
на 28 юли от 11,30 до 13,00 ч.

 

Последвайте в Интернет:

  • Yelp - White Circle
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • YouTube Social  Icon