За контакти
с организаторите на фестивала:

Бисерка Райкова

+359 898 440 558 

е-mail: bisi61@mail.bg

Евгени Райков 

+359 988 842 243

е-mail: morskiizgrevi@gmail.com