Методите в моята практика включват:

- психологическа консултация за изясняване на житейската ситуация, в която човекът се намира;

- психологическа диагностика на заболяванията;

- според различните нужди на човека прилагам гласови енергийни хипнотични сеанси, с конкретна насоченост към проблема или заболяването му;

- в някои ситуации като помощ и подкрепа за човека, за изясняване в дълбочина на причините довели до проблемите, прилагам регресивна хипноза "Полет на духа", която има за цел да даде повече информация на човека за трудностите му в живота.

- обучавам човека в различни самостоятелни практики за работа сам със себе си, за разгръщане на личностния и творчески потенциал, за балансиране на личната себеоценка;

- създадох Програма за обучение по "Приложна психология за съвременния човек", с 25 теми, които е възможно и като самостоятелни теми да се изучават.

 

Практиката си провеждам в моя дом, в лечебно-енергийна стая, с много минерали, кристали и кристални мозайки в нея. Енергията на кристалите подпомагат осезаемо човека, лекуват, успокояват, подпомагат пречистващите процеси и зареждат. Осъществявам и писмени консултации (по е-майл), срещи-разговори в скайп и по телефон. За консултациите ползвам български, руски и немски езици.

..........................................................................................

Семинар - Регресия “Полет на духа”

Ползотворност за човека и живота му след потапяне в цялостната история на еволюционното развитие на духовната енергийно-светлинна същност, която е.

Казвам се Галя Йосифова - Виния.

 

Живея в София - България. Родена съм на 08.11.1961г.

Работя като Консултант по психология - Персонален коуч от края на 2008г. Придобила съм квалификация по приложна психология в Германия. Преминала съм обучение по програмата на швейцарския психотерапевт д-р Бьорн Мигге, която се изучава само в Германия, Австрия и Швейцария. Провеждам своя самостоятелно изградена методология, която усъвършенствам и надграждам с нови методики и техники, наред с вече утвърдените практики, с които работя  индивидуално с всеки един човек.

За мен е радостен фактът, че все повече хора осъзнават необходимостта да се обръщат навътре към себе си, да си задават въпроси, да търсят подкрепа от специалисти, които да ги водят по пътя напред към себепознанието. 
 

В практиката ми в работа с хората и техните проблеми все по-често се появява необходимостта да работим и по техните здравословни проблеми. Те са от всякакво естество, включително и ракови заболявания. По тази причина започнах да работя усилено и целеустремено с всеки човек освен като консултиращ психолог, но и като енергиен хипнотерапевт. Използвам силата на думите, на въздействоето на благостта и добротата, която отправям към душата, духа, ума, психиката на човека, към неговия организъм и физическо тяло.

Същевременно с това пиша статии, в които давам пояснения, които да помагат на хората, да разбират по-добре какво се случва с тях, как сами да работят със себе си, как и сами да си помагат. Тези статии публикувам и в интернет, събирам ги в книгите, които пиша на различни тематики.

 

Обединявам тази информация под логото: "Полезно е всеки да знае." Имам 7 седем написани книги, като три от тях са издадени като трилогия с името В ПОЛЗА ЗА ЧОВЕКА, включващи трите заглавия:

“Смисълът на живота” (и как да го изживеем)

“Книга за себепознанието” (как да повишим своята себеоценка)

“Да откриеш себе си: (в полет на духа)

Галя Йосифова ще представи своя семинар - Регресия “Полет на духа”
на 25 юли от 11,30 ч. до 13,00 ч.

Последвайте в Интернет

  • Yelp - White Circle
  • Facebook Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Социальные Иконка
  • YouTube Социальные Иконка