Една от основните цели, която съм си поставил в настоящия живот, е да помогна на колкото се може повече хора да разкъсат оковите на всичко негативно, което като в мъгла ги е обгърнало и им пречи да се докоснат до своята вътрешна сила, мъдрост и любов, или с други думи казано, да осъзнаят, приемат и разгърнат своя Божествен потенциал. Предстои голяма промяна, която ще трансформира изцяло живота на Земята и от всички пробудили се хора зависи до голяма степен бъдещето, което заедно ще съумеем да изградим. Наближават много изпитания, които ще преодолеем по-лесно, ако съумеем да сме единни и колкото повече хора с чисти сърца обединим енергията си в едно, толкова по-светло бъдеще ще съумеем да изградим, затова всеки пробудил се е много важен в прехода, в който се намираме!

Деян Раднев ще представи своя семинар

"Как осъзнато да овладеем енергията, която пропускаме през себе си?"
на 25 юли от 9,30 ч. 

Последвайте в Интернет

  • Yelp - White Circle
  • Facebook Social Icon
  • Facebook Social Icon

Здравейте,

казвам се Деян Раднев – Ширинан.

 

В този живот преминах през много изпитания, които ми помогнаха да прогледна и осъзная потенциала, който всеки един човек носи в себе си. 

Ние сме Божествени същности и притежаваме Божествени характеристики, с които имаме потенциала да творим и да претворяваме. Този потенциал е заложен във всеки един човек, без изключение, но все още са малцина тези, които успяват да се откъснат от матрицата и да го проявят. Затова се чувствам призван да споделя с вас своя опит, който придобих по пътя на моето лично прочистване, хармонизиране и израстване. Написах книги, в които споделих своя опит, който придобих по пътя към светлината, към любовта, към Бога вътре в нас, познат още с името "душа".

В книгите описвам как хората могат да открият корена на своите товари, слабости и нечистотии, и с помощта на любовта, прошката и благодарността да се освободят от тях и да позволят на светлината и любовта да се изразяват свободно през тях. Защото само една чиста душа, ум, душа и тяло е в състояние да прояви Бог в най-висшите му аспекти на съществуване. Ние сме в състояние да проявяваме любовта и светлината, която носим в себе си, във всеки един миг от живота ни, независимо в какви обстоятелства сме потопени. Всеки един човек може да шлифова себе си до такава степен, че да не позволява повече на негативните модели да го контролират и да придобие пълен контрол над своя живот, за да го изживее не така, както е заложено от обществото, семейството и приятелите, а по начин, за който копнее сърцето му.