Видове събития, време  на провеждане и регламентиране на вход за тях

Сутрешни практики на открито:
- посрещане на слънцето – от 5.30 до 6.30 ч. 

   Вход свободен!
- йога на плажа – от 7.00 до 8.30 ч.
  В
ход свободен!

Дневни семинари на закрито, в галерия АлтерЕго:
- два семинара всеки ден от 3 до 7 юли,
от 9.30 до 11.00 ч.; от 11.30 ч. до 13.00ч.

  В
ход свободен!

Вечерна програма на открита сцена пред читалището
  Вход свободен!

...............................................................................

Пътуващи семинари 

на 2 юли и 7 юли от 8.00 до 18.00 часа.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ!
 на е-mail: bisi61@mail.bg
 или на телефон: 0898 440 558 Бисерка Райкова
 такса за прехода – 40 лв.

....................................................................................

 

Таксата може да заплатите по банков път или на място.

Заплащането се извършва с платежно нареждане или чрез разплащателна сметка.

Получател:
„Био Соларис“ ЕООД

Банка:  ДСК

Банкова сметка IBAN: BG50STSA93000021516021

Банков код BIC: STSA BGSF

Основание: Пътуващ семинар и дата.

Още пояснения: Двете имена на участника или наименование на фирма. 

Показать больше

Със съдействието на: